Om oss

Vi älskar att arbeta i samklang med naturen!

OM OSS


Hur allt började...


Jenny och Johan blev ägare till Jussö
1997 och då odlades det mest potatis
på gården. Vi var leverantörer till flera
matbutiker och skolor i närområdet.


2004 byggdes hönshuset för 20 000
höns, frigående inne. Det var det
första stora projektet på gården och
en naturlig investering, då Jenny är
uppvuxen på en gård där det varit
äggproduktion sedan 60-talet.


Vi trappade ner med potatisleveranser
och började odla mer spannmål och
till slut bara potatis för eget husbehov.


2014 ställde vi om hela gården till
ekologisk och blev KRAV-certifierade.
Vinterträdgårdar till hönsen byggdes
och beteshagarna stängslades upp.
Nu fick vi ha 16 000 höns, som får gå
fritt både inne och ute....och hur vi jobbar idag.


Vetet och havren som vi odlar, började
nu gå till hönsens foder, som är en av
KRAV’s regler, att mestadelen av
fodret till hönsen ska odlas på den
egna gården. Vi odlar också råg, korn
och
rybs.


2020 blev Jenny vid sin familjegård
utanför Ängelholm i Skåne, Ulriksfält.
Där har vi konventionell
äggproduktion för ca 40 000 höns,
frigående inne. På odlingsmarkerna,
som är på ca 330 hektar, odlar vi
åkerböna, raps, havre och vete.


I mars 2020 kom Emma hem igen med sin familj ifrån Norge, för att hjälpa till med
driften på Jussö.


Idag odlar vi lite mer potatis igen på
Jussö, till vår gårdsbutik och till
REKO-ringar som vi är med på runt
omkring. Rybsen vi odlar har nu delvis
blivit förädlad till olja.


Vår skog jobbar vi inte själva i men den
är fantastisk till rekreation som
svamplock och tid till eftertanke.

Våra värderingar

  • Djurvälfärd
  • Biologisk mångfald
  • Klimat

Vi respekterar djurens naturliga behov genom att driva vår äggproduktion KRAV- certifierad.

Hönsen får utevistelse, grovfoder och större yta att vara på. Ren och säker mat även till hönsen- till största delen producerad på gården= ett naturligt kretslopp.

Vårt sätt att bruka gården-ekologisk produktion- gynnar den biologiska mångfalden!

Vi använder inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Vi har en varierad växtföljd och använder bara naturlig gödsel på åkrarna.

Vi ser helheten i vår ekoproduktion och att det lokala kretsloppet stärker den.

På Jussö eftersträvar vi ett fossilfritt lantbruk.

Vi har investerat i solceller och kan säga att vi är självförsörjande på el här på gården, om vi hade kunnat spara den. Vi hoppas att inom snar framtid kunna göra det! Vår panncentral värmer upp hela gården. Värmen kommer från flis- mestadels tagen ur vår egen skog.

Samarbeten

Svenska Ägg

Lantmännen

Ulås Lamm och Gris

Närkesbergs Hönseri AB

Ekologiska Lantbrukarna

Stiftsgården Tallnäs

Gotlandsägg AB

KRAV

Linneryd Södergård